ABOUT US

We are a company with a long tradition and experience in various SEGMENTS and types of COATINGS and branches around the WORLD.

We are not only a manufacturer and retailer, but mainly a partner in the comprehensive solution of your coatings.

We do not pay attention to coloured packaging, but to their content and therefore you do not pay
for what you throw away but for what ensures the protection of your products

What do we offer and what are we good at?

  • Our application engineers will RECOMMEND, FINE-TUNE the spray technique and our colours for your conditions, i.e. we do “TAILOR MADE COLOURS”.
  • We will identify the optimal variants for your production and needs and provide advice on surface treatment issues free of charge.
  • Presence of application technician WITHOUT EXTRA PAYMENT with qualified report.
  • Training for applicating staff.
  • Mix and tone colours on the FARB-EXPRESS system delivered “JUST IN TIME”.
  • Delivery to destination.
  • Standard in RAL shades or RAL Design NCS, STN, ČSN, British Standard and other standards according to customer specification.
  • OPTIMIZATION AND STREAMLINING of the coating process.
  • Minimizing or reducing VOC in your production.

We are a company with a long tradition and experience in various SEGMENTS and types of COATINGS and branches around the WORLD.

We are not only a manufacturer and retailer, but mainly a partner in the comprehensive solution of your coatings.

We do not pay attention to coloured packaging, but to their content and therefore you do not pay
for what you throw away but for what ensures the protection of your products

What do we offer and what are we good at?

  • Our application engineers will RECOMMEND, FINE-TUNE the spray technique and our colours for your conditions, i.e. we do “TAILOR MADE COLOURS”.
  • We will identify the optimal variants for your production and needs and provide advice on surface treatment issues free of charge.
  • Presence of application technician WITHOUT EXTRA PAYMENT with qualified report.
  • Training for applicating staff.
  • Mix and tone colours on the FARB-EXPRESS system delivered “JUST IN TIME”.
  • Delivery to destination.
  • Standard in RAL shades or RAL Design NCS, STN, ČSN, British Standard and other standards according to customer specification.
  • OPTIMIZATION AND STREAMLINING of the coating process.
  • Minimizing or reducing VOC in your production.

Čo ponúkame a v čom sme dobrí?

 • Naši aplikační technici odporučia, vyladia striekaciu techniku a naše farby pre Vaše podmienky, t.j. robíme „FARBY NA MIERU“.
 • Vytipujeme optimálne varianty pre vašu výrobu a potreby a poskytujeme bezplatné poradenstvo pri otázkach v oblasti  povrchových úprav.
 • Prítomnosť aplikačného technika podľa dohody bez extra platieb s kvalifikovanou písomnou správou
 • Zaškolenie pracovníkov pre aplikáciu
 • Miešanie a tónovanie farieb na zariadení FARB-EXPRESS “Just in Time“
 • Dodanie na miesto určenia
 • Štandardne v odtieňoch RAL, prípadne RAL Design NCS, STN, ČSN, British Standard a ďalších podľa zadania.
 • Optimalizácia a zefektívnenie lakovacieho procesu
 • Minimalizácia či redukcia VOC vo Vašej výrobe

Nátery

Vyriešime Vaše problémy s povrchovou úpravou

Nie sme len výrobcom a predajcom, ale partnerom pri komplexnom riešení povrchových úprav:

 • Vytipujeme optimálne varianty a poskytujeme bezplatné poradenstvo pri Vašich otázkach v oblasti  povrchových úprav.
 • Naši aplikační technici doporučia, vyladia striekaciu techniku a naše farby pre Vaše podmienky, t.j. robíme „FARBY NA MIERU“.
 • Naši obchodní zástupcovia sú Vám telefonicky k dispozícií 24 hodín denne, 7 dní v týždni a V prípade záujmu aj osobne na základe dohovoru.
 • Prítomnosť aplikačného technika podľa dohody bez extra platieb
 • Kvalifikovaná písomná správa z každej návštevy nášho technika
 • Zaškolenie pracovníkov podľa potreby bez extra platieb nátery

–    Miešanie a tónovanie farieb na zariadení FARB-EXPRESS “Just in Time“ v štandardne v odtieňoch RAL,   prípadne RAL Design NCS, STN, ČSN, British Standard a ďalších podľa zadania.

Car interior