PRAKTICKÉ POUŽITIE

Nižšie nájdete niekoľko ilustračných prípadov z praxe kde sme našimi nátermi dokázali zabezpečiť riešenie podľa požiadaviek a niekdy až nad pôvodné zadanie.