Niekedy samotná voľba lesku náteru dokáže úplne zmeniť to ako bude výrobok nakoniec vyzerať.

Lesk sa meria v % a stupňoch  pri konkrétnom uhle merania.

Spravidla platí, že čím je lesk vyšší, tým viac svetla reflektuje od podkladu.

Lesklé nátery sa tiež lepšie leštia a čistia od potenciálneho znečistenia. Na druhej strany však zvýrazňujú nedostatky podkladu a predprípravy.

Matné nátery na druhej stranu dokážu do istej miery zakryť nedostatky podkladu a nie sú také náročné na kvalitu aplikácie. Pri znečistení je však náročnejšie očistiť takto lakovaný podklad v porovnaní s lesklými.

Stupne lesku pri 60° ISO 2813

  • Mat                     (1–8 % lesk)
  • Polomat             (9-40 % lesk)
  • Pololesk             (41-70 % lesk)
  • Lesk                    (71-90 % lesk)
  • Vysoký lesk        (91–97 % lesk)

Niekedy samotná voľba lesku náteru dokáže úplne zmeniť to ako bude výrobok nakoniec vyzerať.

Lesk sa meria v % a stupňoch  pri konkrétnom uhle merania.

Spravidla platí, že čím je lesk vyšší, tým viac svetla reflektuje od podkladu.

Lesklé nátery sa tiež lepšie leštia a čistia od potenciálneho znečistenia. Na druhej strany však zvýrazňujú nedostatky podkladu a predprípravy.

Matné nátery na druhej stranu dokážu do istej miery zakryť nedostatky podkladu a nie sú také náročné na kvalitu aplikácie. Pri znečistení je však náročnejšie očistiť takto lakovaný podklad v porovnaní s lesklými.

Stupne lesku pri 60° ISO 2813

  • Mat                     (1–8 % lesk)
  • Polomat           (9-40 % lesk)
  • Pololesk           (41-70 % lesk)
  • Lesk                   (71-90 % lesk)
  • Vysoký lesk     (91–97 % lesk)