Nižšie nájdete zoznam základných termínov s ktorými sa môžete stretnúť a zrejme sa aj stretávate pri lakovaní a povrchových úpravách.
Ak by ste mali otázky ohľadom niečoho čo tu nenájdete, pokojne nás kontaktujte. Na to sme tu.

Teoretická výdatnosť na 1m2
Udáva počet m2, ktoré sa dajú natrieť z jedného kilogramu (m2/kg) alebo z jedného litra (m2/l ) náterovej hmoty pri nulových stratách a na ideálne hladkom povrchu pri zadávanej hrúbke náteru.

Aplikačné straty pri aplikácii mokrej farby
Stratovosť  znamená množstvo farby, ktoré pri aplikácii náteru nedopadne na povrch materiálu. Pri kalkulácii reálnej spotreby náteru na danú plochu vychádzame zo spôsobu aplikácie a materiálu na ktorý bude náter aplikovaný. Pri aplikácii štetcom, resp. valčekom na hladký povrch sa štandardne kalkuluje so stratou cca. 15-20%.Pri vysokotlakomairless striekaní na homogénny hladký povrch sa štandardne počíta so stratou 40%. Pri striekaní na členitý povrch (mreže, zábradlia, konštrukčne zložitejšie diely) je v závislosti od zložitosti dielca a nastavenia striekacej techniky nevyhnutné počítať so stratovosťou v rozmedzí cca.60-100%, keďže lúč striekacej pištole často presahuje koncový materiál. V prípade aplikácie „zo všetkých strán sa stratovosť proporcionálne násobí.

Mŕtvy náter
Je množstvo náteru potrebné na vyplnenie drsného podkladu, ktorý vznikol tryskaním povrchu. V prípade ak je špecifikovaná DFT (hrúbka suchého náteru) je to hrúbka, ktorú je potrebné dosiahnuť bez ohľadu na drsnosť podkladu. Ak teda chceme stanoviť skutočnú spotrebu náterovej látky na danú plochu, je nutné pri kalkulácii započítať množstvo náteru potrebného na vyrovnanie plochy na úroveň 0 spolu s aplikačnými stratami. Pri tryskaní na Sa 2,5 je priemerná spotreba náteru na dorovnanie tejto plochy cca.30-40 μ.

Doporučená hrúbka vrstvy
Udáva maximálnu hrúbku vrstvy aplikovateľnú pri konkrétnej náterovej látke na zvislú plochu jedným pracovným postupom. Prekročenie maximálnych výrobcom odporúčaných hrúbok môže viesť k výrazne dlhšiemu vytvrdzovaniu náterového systému. Pri väčšom prekročení môže dôjsť k nesúdržnosti náteru. Náter tzv. “spadne“, resp. môže sa odtŕhať.

Obsah netečúcich zložiek (sušiny) v % objemových
Udáva objemový zostatok, ktorý zostane po aplikácii náteru na podklade po dokonalom vytvrdnutí náterovej hmoty za predpísaných podmienok…

VOC alebo tečúca organická látka
Je v akákoľvek organická kvapalina samovoľne sa vyparujúca pri normálnej atmosférickej teplote a tlaku a majúci bod varu nižší ako 250 °C.

Výpočet plochy Oceľovej Konštrukcie
V závislosti od profilov cca. 35-45 m2 na 1 Tonu ocele.

UŽITOČNÉ

Nižšie nájdete zoznam základných termínov s ktorými sa môžete stretnúť a zrejme sa aj stretávate pri lakovaní a povrchových úpravách .

Ak by ste mali otázky ohľadom niečoho čo tu nenájdete, pokojne nás kontaktujte. Na to sme tu.

Teoretická výdatnosť na 1m2 : Udáva počet m2, ktoré sa dajú natrieť z jedného kilogramu (m2/kg) alebo z jedného litra (m2/l ) náterovej hmoty pri nulových stratách a na ideálne hladkom povrchu pri zadávanej hrúbke náteru.

Aplikačné straty pri aplikácii mokrej farby : Stratovosť  znamená množstvo farby, ktoré pri aplikácii náteru nedopadne na povrch materiálu. Pri kalkulácii reálnej spotreby náteru na danú plochu vychádzame zo spôsobu aplikácie a materiálu na ktorý bude náter aplikovaný. Pri aplikácii štetcom, resp. valčekom na hladký povrch sa štandardne kalkuluje so stratou cca. 15-20%.Pri vysokotlakomairless striekaní na homogénny hladký povrch sa štandardne počíta so stratou 40%. Pri striekaní na členitý povrch (mreže, zábradlia, konštrukčne zložitejšie diely) je v závislosti od zložitosti dielca a nastavenia striekacej techniky nevyhnutné počítať so stratovosťou v rozmedzí cca.60-100%, keďže lúč striekacej pištole často presahuje koncový materiál. V prípade aplikácie „zo všetkých strán sa stratovosť proporcionálne násobí.

Mŕtvy náter: je množstvo náteru potrebné na vyplnenie drsného podkladu, ktorý vznikol tryskaním povrchu. V prípade ak je špecifikovaná DFT (hrúbka suchého náteru) je to hrúbka, ktorú je potrebné dosiahnuť bez ohľadu na drsnosť podkladu. Ak teda chceme stanoviť skutočnú spotrebu náterovej látky na danú plochu, je nutné pri kalkulácii započítať množstvo náteru potrebného na vyrovnanie plochy na úroveň 0 spolu s aplikačnými stratami. Pri tryskaní na Sa 21/2 je priemerná spotreba náteru na dorovnanie tejto plochy cca.30-40 μ.

Doporučená hrúbka vrstvy

Udáva maximálnu hrúbku vrstvy aplikovateľnú pri konkrétnej náterovej látke na zvislú plochu jedným pracovným postupom. Prekročenie maximálnych výrobcom odporúčaných hrúbok môže viesť k výrazne dlhšiemu vytvrdzovaniu náterového systému. Pri väčšom prekročení môže dôjsť k nesúdržnosti náteru. Náter tzv. “spadne“, resp. môže sa odtŕhať.

Obsah netečúcich zložiek (sušiny) v % objemových :

– udáva objemový zostatok, ktorý zostane po aplikácii náteru na podklade po dokonalom vytvrdnutí náterovej hmoty za predpísaných podmienok..

VOC alebo tečúca organická látka je v akákoľvek organická kvapalina samovoľne sa vyparujúca pri normálnej atmosférickej teplote a tlaku a majúci bod varu nižší ako 250 °C.

Výpočet plochy Oceľovej Konštrukcie: V závislosti od profilov cca. 35-45 m2 na 1 Tonu ocele.

Prejsť na podstránku