Popis koróznych tried podľa štandardu ISO 12 944 s príkladmi systémov pre jednotlivé korózne prostredia.
Pristupujeme k projektom individuálne a to čo je vhodné pre jedného, nemusí byť ideálne pre druhého.
Ak chcete optimálny návrh, kontaktujte nás  a postavíme optimálny systém pre Vás a Vaše podmienky.

Popis koróznych tried podľa štandardu ISO 12 944 s príkladmi systémov pre jednotlivé korózne prostredia.
Pristupujeme k projektom individuálne a to čo je vhodné pre jedného, nemusí byť ideálne pre druhého.
Ak chcete optimálny návrh, kontaktujte nás  a postavíme optimálny systém pre Vás a Vaše podmienky.