EvoKure ®

Inovácia pre budúcnosť

EvoKure predstavuje nový krok v technológii povrchových úprav náterových látok.

Tento druh náteru bez obsahu izokyanátov je patentovanou technológiou firmy Lankwitzer a ponúka kombináciu výhod, ktoré momentálne nedokáže ponúknuť žiaden iný konvenčný náter na trhu a pritom nevyžaduje špeciálnu aplikačnú techniku či investície.

Výkon náteru

Extrémna UV, chemická a mechanická odolnosť s konvenčnými dvojzložkovými systémami.

Produktivita

Nízka procesná hustota
Obsah sušiny ≥ 80%

Vysoká výdatnosť

Voliteľná spracovateľnosť

Použiteľný medzi smenami

Priaznivý k životnému prostrediu

Bez izokyanátov

Zanedbateľný obsah VOC

Ekonomika

Cena náteru na 1m2 je porovnateľná až nižšia

Rýchle zasychanie

Rýchla expedícia tovaru

Voliteľné zasychanie

Nezávisle od spracovateľnosti

User friendly

Nízka škodlivosť pre používateľov aj životné prostredie

Inovácia pre budúcnosť

EvoKure predstavuje nový krok v technológii povrchových úprav náterových látok.

Tento druh náteru bez obsahu izokyanátov je patentovanou technológiou firmy Lankwitzer a ponúka kombináciu výhod, ktoré momentálne nedokáže ponúknuť žiaden iný konvenčný náter na trhu a pritom nevyžaduje špeciálnu aplikačnú techniku.

Produktivita

Nízka procesná hustota

Obsah sušiny≥ 80%

Vysoká výdatnosť

Samostatné vytvrdzovanie

Vytvrdzovanie bez nutnosti prisušovania

Rýchle zasychanie

Rýchla expedícia tovaru

Voliteľná spracovateľnosť

Použiteľný medzi smenami

Voliteľné zasychanie

Nezávisle od spracovateľnosti

Priaznivý k životnému prostrediu

Bez izokyanátov

Nízky obsah VOC

User friendly

Nízka škodlivosť

Výkon náteru

Extrémna UV, chemická a mechanická odolnosť

Ekonomika

Cena náteru na 1m2 je porovnateľná až nižšia v porovnaní s konvenčnými dvojzložkovými systémami.