V kooperácii ponúkame nátery pre ochranu ocele s požiadavkami na protipožiarnu odolnosť.

Ponúkame certifikované a odskúšané vodou riediteľné aj rozpúšťadlové  intumescentné náterové systémy.

S protipožiarnou odolnosťou od R 15 až po R 60  podľa normy ETAG 018 a vašich špecifikácií s rýchlou dobou

dodania a komplexným poradenstvom a vyhotovením kompletného protokolu pre investora.

V kooperácii ponúkame nátery pre ochranu ocele s požiadavkami na protipožiarnu odolnosť.

Ponúkame certifikované a odskúšané vodou riediteľné aj rozpúšťadlové  intumescentné náterové systémy.

S protipožiarnou odolnosťou od R 15 až po R 60  podľa normy ETAG 018 a vašich špecifikácií s rýchlou dobou

dodania a komplexným poradenstvom a vyhotovením kompletného protokolu pre investora.