KONTAJNERY A OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Vďaka našim skúsenostiam zabezpečujeme ochranu na špeciálnych, skladových aj obytných kontajneroch oceľových konštrukciách a stavbách umiestnených po celom svete.

Naše náterové systémy sú vďaka ich vlastnostiam voľbou pri ochrane od horúcich púští až po oblasti permafrostu.

KONTAJNERY A OCEĽOVÉ KONŠTRUKCIE

Vďaka našim skúsenostiam zabezpečujeme ochranu na špeciálnych, skladových aj obytných kontajneroch a oceľových stavbách a konštrukciách umiestnených po celom svete.

Naše náterové systémy sú vďaka ich vlastnostiam voľbou pri ochrane od horúcich púští až po oblasti permafrostu.

Prejsť na podstránku