About us
page
ABOUT US We are a company with  long tradition and experience in various SEGMENTS and types of COATINGS and branches all around the WORLD. We are not just a manufacturer and retailer, but mainly a partner in the comprehensive solution … Read More
Praktické použitie
page
KALKULÁCIA SPOTRIEB .mega_uae_btn_368 .maw_advanced_btn{ text-transform: default !important; font-style: default !important; text-decoration: default !important; box-none: 0 10px 20px rgba(0, 0, 0, 0.3) !important; } .mega_uae_btn_368 .maw_advanced_btn .icon__left { font-size: 18px !important; padding-right: 5px !important; } .mega_uae_btn_368 .button--antiman:hover, .mega_uae_btn_368 .button--nuka:hover, .mega_uae_btn_368 .button--aylen:hover, … Read More
Kalkulácia spotrieb
page
LESK NÁTEROV PREVODNÍKY VZORKOVNÍK SYSTÉMY ISO CERTIFIKÁTY UŽITOČNÉ KALKULÁCIA SPOTRIEB .mega-info-box-415:hover .mega-info-header i { color: !important; background: !important; } Pri stanovení ceny náteru NIE JE dôležitá cena za Kg či L, ale to koľko dokážete z jednotky reálne aplikovať a … Read More
Počítadlo
page
Web Site Plocha(Plocha v m2) Objemový obsah sušiny(Obsah neteč. zložiek objemovo v TL) DFT-Dry Film Thickness(Hrúbka suchého náteru v mikrónoch) Hustota(Hustota náteru z TL g/ml) Cena 1kg farby vrátane tužidla(Cena zmesi náteru za 1kg) Cena 1L riedidla Riedenie (%) Teoretická … Read More
Rúry a potrubia
page
ŽELEZNICE KONTAJNERY A OK AUTOMOTIVE ACE PLASTY VŠETKY SEGMENTY RÚRY A POTRUBIA .mega-info-box-150:hover .mega-info-header i { color: !important; background: !important; } Petrochemický, plynárenský, ťažký aj ľahší priemysel. Takmer všade sa používajú  potrubia a rúry.  Radíme sa k špičke v oblasti náterov na ochranu … Read More
Plasty a kozmetika
page
ŽELEZNICE KONTAJNERY A OK AUTOMOTIVE ACE RÚRY A POTRUBIA VŠETKY SEGMENTY PLASTY A KOZMETIKA .mega-info-box-385:hover .mega-info-header i { color: !important; background: !important; } Naše produkty sa overili v oblasti povrchovej úpravy plastov bielej aj čiernej techniky vďaka výborným vlastnostiam a odolnostiam. Konvenčné, … Read More